Najczęściej zadawane pytania – koszty leczenia dla obcokrajowca w systemie ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

  • W jaki sposób można uzyskać dostęp do polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych? Jakie są koszty leczenia dla obcokrajowca w Polsce?
  • Czy można uzyskać bezpłatne leczenie w ramach polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych?
  • Jakie są alternatywy dla polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych?
  • Jakie są koszty leczenia dla obcokrajowca w systemie ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce?

Obcokrajowcy mają prawo korzystać z polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, pod warunkiem że posiadają stosowne ubezpieczenie lub składki. Dla osób bez takich ubezpieczeń, leczenie w placówkach publicznych może być bardzo kosztowne. Jednak istnieją także programy governmentowe i prywatne, które mogą pomóc obniżyć koszty.

Czy można się leczyć za darmo w Polsce, jeśli jest się obcokrajowcem?

W Polsce istnieje kilka możliwości leczenia za darmo, ale nie wszystkie są dostępne dla obcokrajowców. Ogólnopolski Fundusz Zdrowia (NFZ) zapewnia bezpłatną opiekę medyczną tylko osobom mającym prawo do świadczeń z funduszu, czyli obywatelom Polski i cudzoziemcom posiadającym stały lub czasowy pobyt. Dlatego też, jeśli jesteś obcokrajowcem i nie masz prawa do świadczeń z NFZ, to musisz się leczyć prywatnie lub korzystać z innych form finansowania swojego leczenia.

Obcokrajowcy mają prawo korzystać z polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, pod warunkiem że posiadają stosowne ubezpieczenie lub składki

Jak obcokrajowiec może uzyskać dostęp do polskich ubezpieczeń zdrowotnych?

Gdyby obcokrajowiec przybył do Polski i potrzebował skorzystać z polskich ubezpieczeń zdrowotnych, musiałby uzyskać prawo stałego pobytu. Jak wiadomo, prawo stałego pobytu umożliwia osobie cudzoziemcowi legalne przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Wniosek o prawo stałego pobytu można złożyć w każdym urzędzie wojewódzkim lub powiatowym. Aby móc ubiegać się o prawo stałego pobytu, obcokrajowiec musi spełniać szereg warunków, takich jak: posiadanie meldunku, wykonywanie legalnej pracy na terytorium Polski, czy też posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego.

Po uzyskaniu prawa stałego pobytu i spełnieniu innych warunków, obcokrajowiec może skorzystać z polskich ubezpieczeń zdrowotnych tak samo jak każdy inny obywatel Polski. Może to być np. skorzystanie ze świadczeń opieki medycznej gwarantowanej przez Narodowy Funduszu Zdrowia. Aby korzystać ze świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Funduszu Zdrowia należy się zarejestrować w swojej najbliższej placówce medycznej i okazać dowód tożsamości oraz numer PESEL.

Czy istnieją jakieś ograniczenia w dostępie do polskich ubezpieczeń zdrowotnych dla obcokrajowców?


Niektóre ubezpieczenia zdrowotne są dostępne wyłącznie dla obywateli polskich. Inne są dostępne dla obywateli polskich i obcokrajowców, ale mogą być one droższe i oferować gorsze warunki. Niektóre ubezpieczenia zdrowotne, takie jak Ubezpieczenie Zdrowotne Narodowe, są dostępne tylko dla obywateli polskich. Obcokrajowcy mogą mieć problemy ze znalezieniem odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, ponieważ nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe chcą ich ubezpieczyć. Niektóre firmy uważają, że ryzyko związane z ubezpieczaniem obcokrajowca jest zbyt duże lub że koszty leczenia są zbyt wysokie.

Obcokrajowcy mogą mieć także problem ze znalezieniem odpowiedniego lekarza w Polsce, ponieważ nie wszyscy lekarze chcą ich leczyć. Niektórzy lekarze uważają, że ryzyko związane ze leczeniem obcokrajowca jest zbyt duże lub że koszty leczenia są zbyt wysokie.